Privacyverklaring

Deze privacyverklaring legt uit hoe Hopon persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die u mogelijk verstrekt wanneer u onze website bezoekt.

Welke informatie verzamelen we?

We kunnen de volgende informatie verzamelen wanneer u onze website gebruikt:

  • Persoonlijke informatie zoals naam, e-mailadres, adres, en telefoonnummer wanneer vrijwillig verstrekt via formulieren op de website.
  • Gegevens over uw gebruik van de website via cookies en soortgelijke trackingtechnologieën.

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken de verzamelde informatie om:

  • Uw vragen te beantwoorden en u de gevraagde informatie te verstrekken.
  • Onze website en diensten te verbeteren door middel van analyses van gebruikersgedrag.
  • U op de hoogte te houden van updates, aanbiedingen of nieuwsbrieven indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoe beschermen we uw informatie?

We nemen passende maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Delen van informatie met derden

We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of delen met derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld en om correcties aan te brengen indien deze onjuist zijn.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om uw ervaring te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze informatiepraktijken weer te geven. We raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren op updates.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe wij uw informatie gebruiken, neem dan contact met ons op via info@hopon.be.